Το πρόγραμμα Culreg

Το αρχοντικό Τσολάκη αποτελεί σημαντική πολιτιστική κληρονομιά του τόπου, για αυτό και 50 χρόνια μετά την τελευταία κατοίκησή του, αποκαταστάθηκε και επαναχρησιμοποιήθηκε, με ευθύνη του Δήμου Προσοτσάνης και με οικονομική υποστήριξη του Ε.Π. Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα–Βουλγαρία 2007-2013» INTERREG και ειδικότερα του έργου με τίτλο: “Popularization and Preservation of the Cultural and Historical Heritage, in the Cross-border Region Gotse Delchev – Prosochani”

Στo πλαίσιo της 1ης πρόσκλησης της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013» και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 1 ‘Ποιότητα Ζωής’, Περιοχή Παρέμβασης 1.2 ‘Προστασία, Διαχείριση και Προβολή των Πολιτιστικών Πόρων’ υποβλήθηκε το έργο με τίτλο «Popularization and Preservation of the Cultural and Historical Heritage in the Cross-border Region Gotse Delchev – Prosochani και ακρωνύμιο «CULREG», το οποίο εγκρίθηκε με την σχετική απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής.

Στο έργο CULREG συνεργάστηκαν οι Δήμοι: Προσοτσάνης από ελληνικής πλευράς και Gotse Delchev από την μεριά της Βουλγαρίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.555.982,05€ εκ των οποίων τα 745.113,00 ευρώ αποτελούν τον προϋπολογισμό του Δήμου Προσοτσάνης.

Το έργο “Popularization and Preservation of the Cultural and Historical Heritage in the Cross-border Region Gotse Delchev – Prosochani” έχει σκοπό την προώθηση της πολιτισμικής κληρονομιάς στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας, μέσω του εκσυγχρονισμού του Ιστορικού Μουσείου του Δήμου Gotse Delchev της Βουλγαρίας και της δημιουργίας Λαογραφικού Μουσείου στο Δήμο Προσοτσάνης Δράμας.

logos
/