Τρισδιάστατος Ψηφιακό Κατάλογος Επαυξημένης Πραγματικότητας

Η εφαρμογή του τρισδιάστατου ψηφιακού καταλόγου επαυξημένης πραγματικότητας που αναπτύχθηκε αποτελεί μια παραλλαγή της εφαρμογής «μαγικού καθρέπτη» που επιτρέπει την εξέταση από τους επισκέπτες εικονικών αντιγράφων αντικειμένων της συλλογής των μουσείων, σαν να τα κρατούσαν στα χέρια τους.

Στην εφαρμογή, οι χρήστες στέκονται μπροστά από μία κάμερα και μία οθόνη ελεγχόμενη από υπολογιστή. Η κάμερα καταγράφει την εικόνα του χρήστη και την προβάλει στην οθόνη, λειτουργώντας κατά κάποιο τρόπο σαν καθρέπτης. Μπροστά από την οθόνη βρίσκονται κάρτες σε κάθε μία από τις οποίες θα υπάρχει εκτυπωμένο ένα συγκεκριμένο δυαδικό σχέδιο (pattern). Αν ο χρήστης κρατήσει στα χέρια του μία από αυτές τις κάρτες, ο υπολογιστής που δέχεται το σήμα από την κάμερα και το προβάλει στην οθόνη θα μπορεί να ανιχνεύσει και να αναγνωρίσει το συγκεκριμένο pattern.

Κάθε pattern έχει προ-αντιστοιχηθεί με ένα τρισδιάστατο μοντέλο ενός εκθέματος του μουσείου. Η εφαρμογή αναγνωρίζοντας το pattern και αντιστοιχίζοντας το με το εκάστοτε μοντέλο του εκθέματος επεμβαίνει στην εικόνα της κάμερας έτσι ώστε στην εικόνα που τελικά προβάλλεται σε πραγματικό χρόνο στην οθόνη του υπολογιστή φαίνεται ο χρήστης να κρατάει το αντίστοιχο μοντέλο του εκθέματος.

Επιπρόσθετα, η εφαρμογή μπορεί αναλύοντας την εικόνα του pattern όπως αυτή καταγράφεται από την κάμερα, να αντιλαμβάνεται την θέση και τον προσανατολισμό στον χώρο του pattern και αντίστοιχα να προβάλει το μοντέλο του εκθέματος στην ίδια θέση και με αντίστοιχο προσανατολισμό.

Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης βλέπει στην οθόνη το έκθεμα, σαν πραγματικά να το κρατούσε στα χέρια του.

ar-1

O δημιουργός της εφαρμογής κρατάει μια κάρτα...

ar-2

... και το είδωλο του στην οθόνη κρατάει μια μακεδονίτικη λύρα, ενώ ταυτόχρονα ακούγεται και ο ήχος της λύρας.

ar-3

Ο Δήμαρχος του Gotse Delchev, κύριος Vladimir Moskov, χρησιμοποιεί την εφαρμογή...

ar-4

... και το είδωλο του κρατάει ένα τρισδιάστατο ψηφιακό αντίγραφο σφραγίδας άρτου

logos
/