Μουσειολογικά προγράμματα

Στη σελίδα αυτή θα αναρτώνται τα μουσειολογικά προγράμματα του Λαογραφικού Μουσείου Προσοτσάνης

Δείτε την παρουσίαση του συνεργάτη του Λαογραφικού Μουσείου Προσοτσάνης, κυρίου Γιώργου Αδαμίδη, Αρχαιολόγου Μουσειολόγου, με τίτλο :

Εκπαιδευτικά Προγράμματα σε Λαογραφικά Μουσεία: η σημασία τους στην εκπαίδευση των μαθητών

logos
/