Γενικά στοιχειά κατασκευαστικής δομής του κτιρίου

Τα κύρια υλικά δόμησης του κτιρίου είναι η πέτρα και το ξύλο. Οι φέρουσες περιμετρικές τοιχοποιίες του ισογείου τμήματος είναι λιθοδομές, όπως και ο αυλόγυρος της ευρύτερης ιδιοκτησίας. Στον όροφο, από λιθοδομή είναι κατασκευασμένες η βόρεια και η δυτική τοιχοποιία, ενώ όλες οι υπόλοιπες τοιχοποιίες είναι ξυλόπηκτες (μπαγδατί).

ktirio-detail

Πρόταση Αποκατάστασης

Βασική αρχή για την πρόταση αποκατάστασης ενός ιστορικού κτιρίου είναι η διατήρηση και η ανάδειξη των ιστορικών και αισθητικών αξιών του, συμβάλλοντας έτσι στην ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Σε αυτή τη γενική αρχή στηρίχτηκε και η μουσειολογική μελέτη που αφορά στην αποκατάσταση του αρχοντικού Τσολάκογλου. Η επανάχρηση του σημαντικού αυτού κτιρίου, ως  Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Προσοτσάνης, συντελεί στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και μεταφέρει στους νεώτερους, βιωματικά, τον τρόπο ζωής παρελθόντων γενεών.

Το αρχοντικό-αγροτόσπιτο αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα παραδοσιακής κατοικίας της Προσοτσάνης, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην τυπολογία, στην λειτουργία και στην οργάνωση των χώρων και μας δίνει σημαντικές πληροφορίες για την αγροτική οικιακή οικονομία και τις οικιακές ασχολίες, την καθημερινή ζωή των κατοίκων, τα ήθη και τα έθιμά τους, καθώς και τις λαογραφικές τους παραδόσεις. Ειδικότερα δε, για την περιοχή της Προσοτσάνης, που η συστηματική καλλιέργεια και επεξεργασία καπνού, δημιούργησε ιδιαιτερότητες στην οργάνωση και τυπολογική εξέλιξη των κατοικιών. Ο τρόπος ζωής αυτών των κοινωνιών και οι καθημερινές τους ασχολίες είναι δύσκολο να γίνουν σήμερα αντιληπτές, δεδομένου ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής είναι ριζικά διαφορετικός. Για τον λόγο αυτό, επιλέχθηκε να παρουσιαστεί στο κοινό, με αξιοποίηση όλων των εναπομεινάντων αυθεντικών στοιχείων, η εποχή που το κτίριο διένυσε την περίοδο της ακμής του (τέλος 19ου αι.).

Με στόχο την πλήρη αναπαράσταση της αρχικής λειτουργίας του αρχοντικού, οι νέες κατασκευές και οι διαμορφώσεις χώρων, εντάσσονται αρμονικά στον χαρακτήρα του, χωρίς να αλλοιώνουν τα τυπολογικά και μορφολογικά του χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας παράλληλα την ιδιαίτερη κατασκευαστική του δομή.
 

Τα κύρια υλικά δόμησης του κτιρίου είναι η πέτρα και το ξύλο. Οι φέρουσες περιμετρικές τοιχοποιίες του ισογείου τμήματος είναι λιθοδομές, όπως και ο αυλόγυρος της ευρύτερης ιδιοκτησίας. Στον όροφο, από λιθοδομή είναι κατασκευασμένες η βόρεια και η δυτική τοιχοποιία, ενώ όλες οι υπόλοιπες τοιχοποιίες είναι ξυλόπηκτες (μπαγδατί).
logos
/